Úvod

Vítáme vás na stránkách firmy HYKA PODLAHY, člena Cechu podlahářů České Republiky, která se zabývá jak montáží nových podlah, prakticky ze všech typů podlahovin, tak i jejich opravami a renovacemi a v neposlední řadě i realizacemi sportovních podlah pod obchodní značkou HYKA SPORTS FLOORING.

Naše nabídka sportovních podlah, je pro lepší přehlednost, rozdělena do těchto pěti kategorií :

Sportovní haly - prostory sloužící zejména výkonostnímu nebo vrcholovému sportu, s tím že jejich zhotovení musí splňovat předepsané normy pro jednotlivé sporty, ať již v rozměrech sportovišť, tak i v požadavcích na parametry podlah. Většinou jsou do těchto prostor požadovány sportovní podlahy s dřevěným systémovým roštem a zároveň finální vrstvou z masivních parketových vlysů nebo velkoformátových dílců.

Školní tělocvičny - prostory, které mají nezřídka nestandardní rozměry a není proto možno zde umístit hřiště normovaných rozměrů. Zde mohou být sportovní podlahy, které nutně nevyžadují systémový rošt a finální užitná vrstva může být tvořena jak masivními vlysy, tak například třívrstvými sendviči nebo PVC.

Víceúčelové sály - například Sokolovny, kde dochází k pořádání i jiných, než sportovních aktivit (např. plesy, taneční zábavy apod.) Vzhledem k tomuto, jsou používány převážně podlahy s užitnou dřevěnou vrstvou a to jak se systémovým odpružením nebo i bez.

Fitness - sportovní podlahy na bázi dřeva, laminátu, PVC, případně koberce, kde odpružení je zhotoveno pouze v prostoru, kde je toto vyžadováno ( aerobic, Zumba atp..)
Tenisové haly - povrchy do krytých tenisových hal, jak pro rekreační, tak i pro závodní tenis.
Sponzoring :